Juki

32/2 Tống Văn Hên, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

kixone24@gmail.com

0935 536 810
Juki
Juki HZL-NS45E
Giá: 2.600.000VNĐ
Còn hàng
máy may gia đình Juki Hzl-FQ65
Giá: 6.800.000VNĐ
7.000.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki  Hzl-40
Giá: 3.000.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki HZL-501
Giá: 2.500.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki HZL-S560
Giá: 2.500.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki Moc-2150
Giá: 2.500.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki  Hzl-FQ45
Giá: 3.200.000VNĐ
3.500.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki  Hzl-27z
Giá: 3.000.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki HL-607
Giá: 2.800.000VNĐ
3.000.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki  Hzl-29z
Giá: 3.000.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki Hzl-34
Giá: 2.400.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia điình Juki HZL E85
Giá: 2.200.000VNĐ
Hết hàng
Juki Kalos Hzl-k10
Giá: 2.600.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki Kalos HZL-K20
Giá: 2.800.000VNĐ
Hết hàng
 Juki HZL-e60
Giá: 2.200.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình Juki  Hzl 6400
Giá: 2.400.000VNĐ
Hết hàng
máy may gia đình và thêu Juki 009
Giá: 6.500.000VNĐ
đã ngưng nhập
Juki Neo The Misin Hzl-2100
Giá: 2.600.000VNĐ
Đã ngưng bán
máy may gia đình Juki Hzf 222
Giá: 1.800.000VNĐ
Đã ngưng bán
máy may gia đình Juki Hzl-9900
Giá: 2.500.000VNĐ
Đã ngưng bán
máy may gia đình Juki Missin 7800
Giá: 2.500.000VNĐ
Hết hàng
Juki 008 và bộ khung thêu
Giá: 4.200.000VNĐ
Đã ngưng bán
Juki F150-J
Giá: 2.500.000VNĐ
Hết hàng
GỌI NGAY CHAT ZALO MESSENGER